top of page

Welkom, ik ben Karin.

Ik ben (MfN-)mediator & familierechtjurist te Amsterdam.

 

Je gaat uit elkaar, er komt veel op je af en jullie komen er samen niet of niet op alle punten uit..

Je bent al uit elkaar maar er blijft onenigheid bestaan over bijvoorbeeld de zorgregeling of een verhuizing..

Jullie situatie is sinds de echtscheiding (financieel) gewijzigd en het lijkt onmogelijk om met elkaar daarover (opnieuw) in gesprek te gaan ..

 

terwijl je het liefst in onderling overleg tot afspraken wil komen..

 

- dan help ik jullie als mediator graag verder-

Samen inventariseren we welke praktische en juridische zaken geregeld moeten worden, ik schets het juridisch kader waar je mee te maken hebt en onder mijn begeleiding help ik jullie vervolgens om weer met elkaar in gesprek te gaan en samen tot oplossingen te komen. 

Ik kijk naar het totaalplaatje van jullie situatie  - nu en in de toekomst- opdat op alle vlakken een duurzame oplossing wordt bereikt voor alle betrokkenen. Dat je achteraf, hoe moeilijk de situatie ook was, kunt zeggen dat het op een prettige manier en naar volle tevredenheid is afgehandeld waardoor er rust heeft kunnen ontstaan. 

Over mijzelf
Services

OVER MIJZELF

 

Ik ben Karin. Ik ben (MfN) mediator en jurist. Als juridisch medewerker heb ik bij de rechtbank Amsterdam ruime ervaring opgedaan in het familierecht. Vele

(v)echtscheidingszaken, gezag & omgangskwesties heb ik mede mogen beoordelen. Hierdoor ben ik ook zeer bedreven geraakt in het alimentatie-rekenen.

Tevens ben ik bij de rechtbank Haarlem en Schiphol als juridisch medewerker en stafjurist meerdere jaren binnen het Strafrecht werkzaam geweest.

 

Sinds 2017 ben ik gecertificeerd MfN-Mediator. Ik sta voor kwaliteit en integriteit, ben betrokken en wil mensen graag verder helpen. Ik vind het zeer belangrijk dat partijen ook op lange termijn een goed gevoel hebben bij de gemaakte afspraken. Ik zet mij in om jullie gezamenlijk tot een oplossing van jullie geschil te laten komen waarbij ik ervoor zal zorgen dat alle belangen die spelen voldoende belicht worden. 

Ik ben moeder van 2 kinderen en woonachtig in Amsterdam IJburg.

WAAROM MEDIATION

 

 

Een geschil/conflict heeft meestal veel impact op betrokkenen; het kost veel energie, je piekert meer, je slaapt mogelijk slechter etc. Het heeft dus invloed op je mate van welbevinden en mogelijk ook op dat van je naaste omgeving. Het is dus van belang dat conflicten niet te lang aanhouden, ook om escalatie te voorkomen. Mediation biedt dan soelaas.

Mediation is een vorm van een geschilbeslechting onder begeleiding van een onafhankelijke onpartijdige procesbegeleider, de mediator.

De mediator helpt partijen om "uit de loopgraven" te komen en elkaar weer te gaan horen waardoor oplossingen voor het conflict in zicht komen.

 

Aangezien partijen zelf het proces in de hand houden - zij zijn eigenaar van het geschil en ook van de oplossing - zal de uitkomst in veel gevallen veel bevredigender zijn dan bijvoorbeeld een rechterlijke beslissing. Immers je houdt zelf de regie waarbij je kunt afstemmen op je wensen, belangen, voorkeuren in tegenstelling tot een  juridische procedure waarin je de regie bij de rechter legt; hoe zorgvuldig afgewogen het rechterlijk oordeel ook zal zijn, het ligt dan buiten je eigen invloedssfeer. 

Hierdoor zijn afspraken gemaakt tijdens een mediationtraject mijns inziens duurzamer en daarmee in het belang van alle direct en ook indirect betrokkenen zoals kinderen in (echt)scheidingssituaties.

 

Ik help partijen graag om er op een goede manier samen uit te komen om daarna met een gerust hart aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Een nieuw hoofdstuk waarin je kunt vertrouwen op in goed overleg gemaakte afspraken.

echtscheidings-facilitator

 

Als mediator zie ik mezelf als "echtscheidingsfacilitator."

Ik ben betrokken, denk mee in zowel praktisch als juridisch opzicht waardoor er overzicht ontstaat.

Ik help jullie om op korte termijn tot duurzame afspraken over jullie (echt)scheiding te komen. Afspraken betreffende de kinderen, de zorgregeling, de woning, de financiën en afspraken over alles wat verder aandacht behoeft.

Ik ben deskundig op het gebied van familierecht (inclusief alimentatierekenen) en vind het belangrijk dat partijen goed worden voorgelicht over de financiële en fiscale gevolgen van hun afspraken waardoor ik waar nodig samenwerk met andere specialisten.                                    

Wil je meer info, een afspraak maken of twijfel je of ik voor jou/jullie de juiste mediator ben, bel me vrijblijvend op

 06-19440595 of stuur een email naar

info@karinbotmamediation.nl

Een afspraak binnen een week is vrijwel altijd mogelijk. 

"conflict is growth trying to happen"

                                                                        Helen Lakelly Hunt

Contact
bottom of page